Dainik Bhaskar
26

Feb

by Shahnaz Husain

Dainik Bhaskar
The Health Site
25

Feb

by Shahnaz Husain

The Health Site
The Times Of India, E-Times
24

Feb

by Shahnaz Husain

The Times Of India, E-Times
The Hans India
23

Feb

by Shahnaz Husain

The Hans India
Greater Jammu
22

Feb

by Shahnaz Husain

Greater Jammu
HerZindagi
21

Feb

by Shahnaz Husain

HerZindagi
Deccan Herald
20

Feb

by Shahnaz Husain

Deccan Herald
MSN.com
19

Feb

by Shahnaz Husain

MSN.com
Sunday Guardian Live
18

Feb

by Shahnaz Husain

Sunday Guardian Live
Dainik Bhaskar
17

Feb

by Shahnaz Husain

Dainik Bhaskar
The Hans India
17

Feb

by Shahnaz Husain

The Hans India
HerZindagi
17

Feb

by Shahnaz Husain

HerZindagi
Perfect Woman
16

Feb

by Shahnaz Husain

Perfect Woman
Pinkvilla
15

Feb

by Shahnaz Husain

Pinkvilla
Zoom Delhi
15

Feb

by Shahnaz Husain

Zoom Delhi
HerZindagi
15

Feb

by Shahnaz Husain

HerZindagi
Health Shots
15

Feb

by Shahnaz Husain

Health Shots
India.com
15

Feb

by Shahnaz Husain

India.com
RetroPop
15

Feb

by Shahnaz Husain

RetroPop
The Health Site
14

Feb

by Shahnaz Husain

The Health Site
Nari – Punjab Kesari
14

Feb

by Shahnaz Husain

Nari – Punjab Kesari
Pinkvilla
14

Feb

by Shahnaz Husain

Pinkvilla
The Times Of India, E-Times
14

Feb

by Shahnaz Husain

The Times Of India, E-Times
Dainik Bhaskar
13

Feb

by Shahnaz Husain

Dainik Bhaskar
India.com
12

Feb

by Shahnaz Husain

India.com
The Times Of India, E-Times
12

Feb

by Shahnaz Husain

The Times Of India, E-Times
Navbharat Times
12

Feb

by Shahnaz Husain

Navbharat Times
The Times Of India, E-Times
12

Feb

by Shahnaz Husain

The Times Of India, E-Times
HerZindagi
11

Feb

by Shahnaz Husain

HerZindagi
Health Shots
10

Feb

by Shahnaz Husain

Health Shots
ABP Live
09

Feb

by Shahnaz Husain

ABP Live
Sunday Guardian 
08

Feb

by Shahnaz Husain

Sunday Guardian 
Anti-Ageing Skincare Routine
07

Feb

by Shahnaz Husain

Skin Care
Anti-Ageing Skincare Routine
Kashmir Ink
07

Feb

by Shahnaz Husain

Kashmir Ink
India.com
06

Feb

by Shahnaz Husain

India.com
HerZindagi
05

Feb

by Shahnaz Husain

HerZindagi
Dainik Bhaskar
04

Feb

by Shahnaz Husain

Dainik Bhaskar
Greater Jammu
03

Feb

by Shahnaz Husain

Greater Jammu
News18
02

Feb

by Shahnaz Husain

News18
The Times Of India, E-Times
01

Feb

by Shahnaz Husain

The Times Of India, E-Times
Indian Horizon
31

Jan

by Shahnaz Husain

Indian Horizon
The Channel 46
30

Jan

by Shahnaz Husain

The Channel 46
×
X